top of page

Our Story

Agriculture Technology and Science for People

Deroxi ผู้นำด้านเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% โดยเราคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้บริษัท เอเชีย เฮอร์บัล (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยการร่วมมือกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ด MRDC ประเทศไทย​

Positioning ของบริษัท เอเชีย เฮอร์บัล คือนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งต่อคุณค่าจากงานวิจัยสู่มือผู้บริโภค โดยมีนักวิจัยพันธุ์พืชและจุลชีวะ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อย่าง ดร.ธวัช ทะพิงค์แก เป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างแบรนด์จะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างชื่อให้คนรู้จักมากขึ้น หรือกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้มากๆ เท่านั้น แต่การสร้างแบรนด์ของบริษัท คือการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ มาแก้ปัญหาสุขภาพที่คนส่วนใหญ่เป็น โดยเริ่มต้นจากการกินอาหาร

Deroxi คือผู้บุกเบิกน้ำสมุนไพรพื้นบ้าน ให้มามีความสำคัญ ด้วยการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ ให้มีคุณภาพในระดับ Medical grade ซึ่งพืชทุกชนิดล้วนใช้เป็นยาได้ แต่จะใช้อย่างไร แบบไหน และทำพืชเหล่านั้นให้เป็นเภสัชพฤกษาที่มีคุณภาพได้อย่างไร ล้วนเป็นความท้าทายของการพัฒนาต่อยอดทั้งทาง R&D product และการวิจัยตลาด เพื่อเข้าถึงปัญหาของผู้บริโภค และนำข้อมูลกลับมาศึกษาต่อกับนักวิจัยพันธุ์พืช

เรามักตั้งคำถามว่า เจ้าพืชสมุนไพรเหล่านี้ แต่ก่อนใครๆก็ว่าดี แต่เวลาที่ผ่านไปทุกวัน 10 ปี 100 ปี ของที่เคยดีในอดีต ในปัจจุบันยังดีอีกหรือไม่ เพราะโดยธรรมชาติของพืชมีการ Mutation อยู่ทุกวัน การตั้งคำถามนี้ ทำให้เรากลับมายังต้นทางของการผลิต นั่นคือการพัฒนาสายพันธุ์เภสัชพฤกษาและเห็ด ที่นำมาใช้ในสูตรน้ำสมุนไพรต่างๆ

เมื่อพูดถึง Deroxi ภาพลักษณ์ที่เด่นชัดคือ การอธิบายผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ยิ่งกว่าความละเอียดคือ สิ่งเล็กๆที่เป็นปัญหาสุขภาพของเรามักมองข้ามและไม่รู้ แต่กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา การอธิบายปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคที่ก้าวเข้ามาถามคำถามหลังบ้านกับเราได้อย่างละเอียดนั้น เกิดจากการหาข้อมูล รวบรวมสรุปงานวิจัยเปรียบเทียบทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริโภค นำไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุด 

About Deroxi

At Deroxi, the market’s leader in ready-to-drink herbal beverages made from 100% natural raw materials, we select only high-quality raw materials. We genuinely care for every production process to ensure that the standards under Asia Herbal (Thailand) Co., Ltd. are met by working closely with Thailand’s Mushroom Research and Development Center (MRDC).

 

The vision of Asia Herbal Company is to develop products based on the pieces of research so as to demonstrate our research’s value to our customers. With his dedication, Dr. Thawat Tapingkae, a plant and microbiology researcher, is an internationally renowned expert who plays an important role in product development. Building a brand is not only just a creation of a name to be recognized by the public or distributing products to consumers’ hands, but it is also about dissemination of knowledge and understanding of how to use the product to cope with the health problems that the majority of people have. Everything starts with eating.

 

Deroxi is a pioneer in regaining the recognition of the traditional herbal drink market through the development of raw materials with medical grade quality. Even though all plants can be used as medicine, how do we use them and how do we transform those plants into quality pharmaceutical plants? These are all challenges of further development in both product R&D and market research to assess consumer problems and analyze the data together with plant researchers.

We may wonder if all good things in the past, just a decade, or even a century ago, are still good today, especially with these medicinal plants. They were once thought to be beneficial, but in terms of the nature of plants, they keep mutating. This has brought us back to the first step of production: the development of medicinal plant and mushroom strains used in various herbal drink formulas.

 

When it comes to Deroxi, the uniqueness of our brand is the presentation of our meticulous product details. However, something that is more crucial than those details is  the minor symptom that we ignore, and this could lead to a severe symptom. With our thorough research and great understanding of information based on comparative research from both domestic and international institutes, we have plenty of essential information for our customers who can make the most of that information. We, thus, are able to respond to our customers’ health problem questions effectively in great detail. 

bottom of page